10 argument för fönsterrenovering

”Vill man bevara husets själ, ha bästa kvalitet på fönstren, renovera miljövänligt och dessutom ha fönster som är energibesparande då är traditionell fönsterrenovering att rekommendera. Efter renovering är fönsterbågar och karmar som nya igen. Med regelbundet underhåll klarar de 100 år till utan problem!”

Mark Geuze, Fönstermakaren Kristdala

Värdet och kvaliteten på äldre fönster är okänt för många. Vackra kvalitetsfönster ersätts ofta med moderna fönster som inte sällan är tillverkade av material med kort livslängd – eller rent av material som inte går att underhålla, till skada för både natur- och kulturmiljö.

Inom projektet Fönsterrenoveringens dag, som äger rum den 30 maj varje år, har Svenska byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och Länsmuseerna samarbetsråd tagit fram tio tydliga argument för fönsterrenovering:

 1. LIVSLÄNGDEN
  Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna och linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år med regelbundet underhåll.
 2. SKÖNHETEN
  Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.
 3. PRIVATEKONOMIN
  Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.
 4. VÄRDEUTVECKLINGEN
  Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden.
 5. SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
  Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande med skatteintäkter inom landet och minskade miljökostnader.
 6. MILJÖN
  Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.
 7. INOMHUSKLIMATET
  I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.
 8. MATERIALEN
  Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Fönsterhantverkare har ett etablerat återbruk av fönsterglas.
 9. KULTURHISTORIEN
  Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och därför viktig för vår och kommande generationers möjlighet att kunna förstå kulturarvet.
 10. HÄLSAN
  Största möjliga ljusinsläpp får en genom smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas som också hjälper till att sprida ljuset i rummet.

Källa: Fönsterrenoveringens dag