Samverkansprojekt

Läs allt om våra samarbetsaktörer i projektet!

Hela Sverige Oskarshamn arbetar med ett lokalt utvecklingsprojekt i Kristdalabygden och Bockarabygden med syfte att synliggöra och ta tillvara landsbygdens värden och öka attraktiviteten med satsningar som är kopplat till tre teman: bo, arbete och fritid. Arbetet med ödehusen är en av aktiviteterna i projektet. Studieförbundet Vuxenskolan är projektägare och projektstöd kommer från Leader-området Astrid Lindgrens Hembygd under åren 2018-2020.

Webb: www.hssloskarshamn.se
Webb: www.sv.se
Webb: www.astridlindgrenshembygd.se

Oskarshamns kommuns skärgårds- och landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher är tillsammans med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn initiativtagare till Lev din dröm Oskarshamn. Arbetet för att hitta, kartlägga och sammanställa uppgifter om möjliga ödehus är dels viktigt för att nå kommunens mål om befolkningstillväxt men även för satsningar på näringslivet och att locka fler entreprenörer att verka i hela kommunen.

Webb: www.oskarshamn.se

Kommunens destinationsbolag som arbetar med utveckling av platsen Oskarshamn och är en samverkanspartner i projektet Lev din dröm Oskarshamn. Bolaget arbetar med områdena besök, jobb, handla, leva och bo för att initiera, inspirera, nätverka och påverka för att vi tillsammans ska skapa tillväxt, utveckling och attraktivitet. De har full koll på allt som händer i kommunen så kontakta dem gärna om du har frågor eller om du som funderar på att flytta hit.

Webb: www.oskarshamn.com

Landsbygdsdröm arbetar med att inventera och förmedla vackra, övergivna hus och ge dem nytt liv tillsammans med personer som drömmer om ett liv på landet. Du kan följa med i deras webbsända serie med samma namn vars första avsnitt handlar om vackra Bråbygden i Oskarshamns kommun. De vill visa upp en positiv serie om livet på landet – om människorna, företagen och det härliga med att bo och verka på en lantlig plats.

Webb: www.landsbygdsdrom.se