Arbetar med utveckling inom områdena besök, jobb, handla, leva och bo – för att initiera, inspirera, nätverka och påverka så att vi tillsammans skapar tillväxt, utveckling och attraktivitet.